Belediyelerin Hizmet Alım İhalelerinde Yüklenme Süresi (Bahattin IŞIK)