Kamu İhale Mevzuatında Doğru ve Güvenilir Bilgi Kaynağı

Kamu İhale Hukuku Danışmanlık ve Eğitim

Kim Akademi
Güven, Kalite, Nitelik, Farklılık

law firm

Faaliyet Alanlarımız

Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması

Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Sözleşme Uygulamaları

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Sözleşme

Devlet İhale Kanunu ve Uygulaması

Devlet İhale Kanunu ve Uygulaması

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Mevzuatı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Mevzuatı

İdarelere yönelik sürekli/belirli süreli danışmanlık

İdarelere yönelik sürekli/belirli süreli danışmanlık

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Uygulamaları

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Uygulamaları

Hizmetlerimiz

Danışmanlık

İdarelere yönelik sürekli/belirli süreli danışmanlık

Rehberlik Hizmeti

Yüklenicilere yönelik sürekli/belirli süreli danışmanlık

Uzman Mütalaası Hizmeti

İhale ve sözleşme uygulamalarından doğan uyuşmazlıklar konusunda rehberlik ve Uzman mütalaası hizmeti

Rapor Oluşturulması

Geçici ve kesin hakediş raporlarının sözleşme kurallarına ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenerek rapor oluşturulması

Kadromuz

Kim Akademi kamu ihale ve kamu ihale sözleşmeleri mevzuatı ve uygulaması alanında çok sayıda basılı eserin ve makalenin müellifi olan, bu alanda yüzlerce eğitim, seminer, panel, konferans ve sempozyum gibi organizasyonlara eğitici ve konuşmacı olarak katılan Yaşar GÖK (E. Kamu İhale Kurumu Yapım İşleri İhaleleri Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanı, E. Kamu İhale Kurulu Üyesi, Sayıştay E. Uzman Denetçisi) koordinatörlüğünde uzman bir kadro ile hizmet vermektedir.

Yaşar GÖK

E. Kamu İhale Kurumu Yapım İşleri İhaleleri Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanı, E. Kamu İhale Kurulu Üyesi, Sayıştay E. Uzman Denetçisi

  Sorularınızı Bize Yazabilirsiniz

  Kurumsal

  KİM AKADEMİ

  Kamu İhale Mevzuatı alanında eğitim, yayıncılık ve danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur, hizmet anlayışı güven, kalite, nitelik ve farklılık ilkelerine dayanır,kamu ihale ve kamu ihale sözleşmeleri mevzuatı ve uygulaması alanında çok sayıda basılı eserin ve makalenin müellifi olan, bu alanda yüzlerce eğitim, seminer, panel, konferans ve sempozyum gibi organizasyonlara eğitici ve konuşmacı olarak katılan Yaşar GÖK (E. Kamu İhale Kurumu Yapım İşleri İhaleleri Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanı, E. Kamu İhale Kurulu Üyesi, Sayıştay E. Uzman Denetçisi) koordinatörlüğünde uzman bir kadro ile hizmet vermektedir.

  Yaşar GÖK

  Mezun olduğu okul : İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1986)

  Bulunduğu Görevler :

  Sayıştay Başkanlığı; Denetçi, Baş Denetçi, Uzman Denetçi (1990–2008)

  Sayıştay Başkanlığı; TBMM ile İlişkiler Grup Başkanı (2003–2006)

  Kamu İhale Kurumu; Yapım İşleri İhaleleri Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanı (2002 – 2003)

  Kamu İhale Kurumu; Kurul Üyesi (2006 – 2007)

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; Kurul Üyesi (2008 – 2009)

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; Kurul Üyesi (2. Kez Seçilme) (2009-2014)

  Sayıştay Başkanlığı; Uzman Denetçi (2014–Emekli)

  Eserleri

  Yapı İşleri ve Hakediş Uygulaması (798 sayfa, 2. Baskı)

  Açıklamalı Kamu İhale Kanunu (1551 sayfa, 5. Baskı)

  Yapım Sözleşmeleri Uygulama Esasları (1028 sayfa, 2. Baskı)

  Mesleki konularda; Sayıştay, Dış Denetim, Mali Hukuk, Mali Yönetim ve Denetim, Belediye Dünyası, Mahalli İdareler, Yerel Yönetim ve Denetim, Maliye ve Sigorta Yorumları, İNTES, Güncel Mevzuat, Yasal Dayanak gibi dergilerde yayımlanmış çok sayıda makale.

  Konferans, Seminer, Eğitim

  Kamu ihale ve sözleşme uygulamaları konusunda 300' ü aşkın sayıda eğitim, seminer, panel, konferans, sempozyum gibi organizasyonlara konuşmacı olarak katıldı.

  Sertifika ve Uzmanlık Belgeleri

  Çağdaş Denetim Yaklaşımları Kursu başarı sertifikası (Sayıştay Başkanlığı)

  Tek Düzen Muhasebe Sistemi başarı sertifikası (Gazi Üniversitesi)

  Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi

  Bağımsız Dış Denetçilik Belgesi

  Duyurular

  ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

  Son yıllardaki ortalamaların çok üzerinde gerçekleşen 2022 yılı asgari ücret artışı, ihalesi veya sözleşmesi 2021 yılı veya öncesinde yapılmış olup 2022 yılı ve sonrasında devam edecek hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan personelin ücretlerini de doğrudan etkilemektedir.

  Aralık 23, 2021
  TAŞERON UYGULAMASINDA 696 SAYILI KHK İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

  I- GİRİŞ 20.11.2017 tarihli Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname[1]yürürlüğe konulmuştur. Bu kararnamenin 126’ncı maddesiyle 375 sayılı KHK’ ye eklenen Ek 20’nci maddesi ve 127’nci maddesiyle 375...

  Aralık 30, 2018
  696 SAYILI KHK İLE YAPILAN TAŞERON DÜZENLEMESİNİN DEVAM EDEN KAMU İHALELERİNE VE YÜRÜRLÜKTEKİ SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

  696 sayılı KHK’nin 83 ve 84 üncü maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri yeniden düzenlenmiş, mevcut ihale işlemleri ve yürürlükteki sözleşmelerin durumunu düzenleyen 127 nci maddesinde yer verilen Geçici 23 ve 24 üncü maddesinin ilgili hükümleri 24/12/2017 tarihinde....

  Mayıs 25, 2018

  Danışmanlık İçin Bizimle İletişime Geçin

  +90 312 442 9 555
  İletİşİm