4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılan İhalelerin 6728 Sayılı Kanun Uyarınca Uluslararası İhale Olup Olmadığının Belirlenmesi ve Bu İhalelerde Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi Verilmesinde Karşılaşılan Sorunlar” (Rüstem ÇÖDEK)