TAŞERON UYGULAMASINDA 696 SAYILI KHK İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (Mahmut ÇOLAK)
KESİN TEMİNATIN İADESİNDE SGK VE KİK UYGULAMALARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ (Mahmut ÇOLAK)
Kamu Yapım Sözleşmelerinde Hakedişlere İtiraz Uygulaması (Yaşar GÖK)
Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınan Yapım İhalelerinde İhale Dokümanı Kapsamında Bulunan Teknik Belgeler ve Bu Belgelerin İçeriği (Yaşar GÖK)
Birim Fiyat Teklif Almak Suretiyle İhale Edilen Yapım İşlerinde İhale Dokümanında Bulunması Gereken Teknik Belgeler ve Bunların İçeriği (Yaşar GÖK)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Yapılan Değişikliklerin Anlam ve Sonuçları (Bahattin IŞIK)
İhalelerde Yasak Fiil veya Davranışlar (Yaşar Gök)
Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir? (Bahattin IŞIK)
İhalelerde Yasak Fiil veya Davranışlar (Yaşar Gök)
Kamu İhale Sözleşmelerinin Uygulanması Sürecine Katılan Görevlilerin İdari, Mali ve Cezai Sorumluluğu (Yaşar Gök)
Kamu İhale Hukukuna Hakim Olan İlkeler (Yaşar Gök)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde İşçilerin Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Yıllık Ücretli İzinleri (Yaşar GÖK)
Süreklilik Arz Eden Hizmet Alım İhalelerinin Süresi ve Belediyeler İçin Geçerli Uygulama (Bahattin IŞIK)
Kamu İhale Sözleşmelerine Hakim Olan İlkeler (Yaşar Gök)