Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Tip Sözleşmede 8.8.2019 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren çok önemli değişiklikler semineri

 

Seminer Hakkında Ön Bilgi

Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Tip Sözleşmede 8.8.2019 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren son derece önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklerin anlatıldığı bu önemli seminerimiz, Sayın Yaşar GÖK anlatımıyla İstanbul Taksim’de

 

Seminerin İçeriği ve Programı

Seminerimiz İstanbul Taksimde bulunan  Elite World Hotel’de düzenlenecektir.

Konu Başlıkları

Seminerimizin konusu olan ve anılan resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren değişikliklerin konu başlıkları şu şekildedir.

1. İş Programı Düzenleme Yöntem ve Esasları,

2. Yüklenicinin Teknik Personel Bulundurma Yükümlülüğü ve İhlal Durumunda Uygulaması Gereken Yaptırımlar,

3. Alt Yüklenici Çalıştırılmasına İlişkin Yöntem ve Esaslar,

4. İş Artış ve Azalışı ile Mukayeseli Maliyet Hesabı,

5. Yeni Birim Fiyatın Yapılmasına İlişkin Yöntem ve Esaslar,

6. Revize Birim Fiyat Yapılması ve Uygulanması,

7. Süre Uzatımlarında Fiyat Farkı Hesaplanması,

8. Geçici Hakediş Raporlarının Hazırlanma ve Ödenme Takvimi

9. Geçici ve Kesin Kabul Sürecinde Yapılması Gereken İş ve İşlemler ile Tespit Edilen 

10. Eksiklikler için Uygulanacak Cezalar

Eğitimde söz konusu değişikliklerin geniş kapsamlı tartışılması ve bu değişikliklerle ilgili detaylı Soru-Cevap yapılması yanında, aşağıdaki başlıklar altında önemli açıklamalar yapılacaktır.

1. 7161 Sayılı Kanun Kapsamında Tasfiye İşlemleri, Bakanlık Görüşünün Süreç Üzerindeki Etkisi, Tasfiye Talebinin Olumsuz Karara Bağlanmasının Sonuçları, Tasfiye Kararı Verilmeyen İşlerde Süre Uzatımı ve Devir  İşlemleri, Süre Uzatımı Verilen İşlerde Fiyat Farkı Uygulaması ve Konuya İlişkin Diğer Hususlar.

2. Sözleşme Türleri ve Uygulaması

    A. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme (Anahtar Teslimi Götürü Bedele Dahil ve Hariç İşlerin Belirlenmesi)

    B. Birim Fiyat Sözleşme

3. Sözleşme Eklerinin Bağlayıcılık Sırası ve Uyuşmazlıkların Çözümü

4. İş Programı ve Ödenek Dilimleri

5. İşin Süresi, Süre Uzatımı ve Gecikme Cezası

6. Fiyat Farkları 

7. İhrazat Uygulaması

8. Yeni Birim Fiyat Uygulaması 

9. Revize Birim Fiyat Uygulaması

10. İş Artış ve Eksilişleri

11. Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri

12. Fesih ve Tasfiye İşlemleri

13. Geçici ve Kesin Hakediş Raporları

14. İdare Görevlilerinin, Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumlulukları

15. Soru – Cevap

Ücret ve Koşullar

Seminerlerimiz genel katılıma açık veya kuruma özel yapılmaktadır.

Bu seminerimiz İstanbul Taksimde bulunan  Elite World Hotel’de düzenlenecektir.

Katılımcı sayısı 70 ile sınırlandırılmıştır. Kişi başı ücreti 950 TL+KDV dir.

Seminer katılım fiyatına dahil hizmetler

  • 2 Gün Eğitim ( eğitim sırasında  çay, kahve ikramları)
  • Açık büfe öğle yemeği

Detaylı Bilgi için

Ayşe İNDERE (216) 346 87 99 – 0532 1205924 –

 

Seminer Tarih ve Saatleri

08.10.2019 09:30 – 16:30
09.10.2019 09:30 – 16:30