Her bir idarenin görev tanımı ve ihtiyaç profiline göre gerçekleştirdiği ihalelerdeki önemli ve öncelikli konular, belirsizlik noktaları, yaşanan sorunlar ve uyuşmazlıklar farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla kurumlara özel (kurum bünyesinde veya talep edilen mahalde) eğitimler daha verimli ve yararlı sonuçlar verebilmektedir.

Bu eğitimlerde eğitimin içeriği talebe göre belirlenmekte, teorik ve uygulamalı olarak, interaktif ve katılımcı bir seminer icrası gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede, içeriğin mevzuat, yorum, KİK ve yargı kararlarıyla gerekçelendirilerek sunumu, katılımcıların soru ve görüşlerinin alınması, bunların cevaplandırılması, idarenin somut uygulamalarının ve uygulamada karşılaştığı sorunların tartışılması, makul çözüm önerilerinin getirilmesi şeklinde bir süreç izlenmektedir.