Yaşar GÖK

Mezun olduğu okul : İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1986)

Bulunduğu Görevler :

Sayıştay Başkanlığı; Denetçi, Baş Denetçi, Uzman Denetçi (1990–2008)

Sayıştay Başkanlığı; TBMM ile İlişkiler Grup Başkanı (2003–2006)

Kamu İhale Kurumu; Yapım İşleri İhaleleri Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanı (2002 – 2003)

Kamu İhale Kurumu; Kurul Üyesi (2006 – 2007)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; Kurul Üyesi (2008 – 2009)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; Kurul Üyesi (2. Kez Seçilme) (2009-2014)

Sayıştay Başkanlığı; Uzman Denetçi (2014–Emekli)

Eserleri :

Yapı İşleri ve Hakediş Uygulaması (798 sayfa, 2. Baskı) 

Açıklamalı Kamu İhale Kanunu (1551 sayfa, 5. Baskı) 

Yapım Sözleşmeleri Uygulama Esasları (1028 sayfa, 2. Baskı) 

- Mesleki konularda; Sayıştay, Dış Denetim, Mali Hukuk, Mali Yönetim ve Denetim, Belediye Dünyası, Mahalli İdareler, Yerel Yönetim ve Denetim, Maliye ve Sigorta Yorumları, İNTES, Güncel Mevzuat, Yasal Dayanak gibi dergilerde yayımlanmış çok sayıda makale.

Konferans, Seminer, Eğitim :

Kamu ihale ve sözleşme uygulamaları konusunda 300' ü aşkın sayıda eğitim, seminer, panel, konferans, sempozyum gibi organizasyonlara konuşmacı olarak katıldı.

Sertifika ve Uzmanlık Belgeleri :

- Çağdaş Denetim Yaklaşımları Kursu başarı sertifikası (Sayıştay Başkanlığı)

- Tek Düzen Muhasebe Sistemi başarı sertifikası (Gazi Üniversitesi)

- Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi

- Bağımsız Dış Denetçilik Belgesi