Tüm katılımcılara açık genel nitelikli seminerlerdir. Ülke geneli veya bölge düzeyinde yapılmaktadır.