Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması

– Genel Kurallar ve Ortak Hükümler

– Mal Alımı İhaleleri

– Hizmet Alımı İhaleleri

– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri

– Yapım İşleri İhaleleri

– Diğer kanunların (5018 sayılı Kanun, Sayıştay Kanunu, TCK gibi) ihale uygulamalarını ilgilendiren hükümleri

Eğitimin planlanmasında ve içeriğinin belirlenmesinde; özellikle güncel ve tartışmalı konuların ele alınması, sorunlu noktaların tespiti, bunlara KİK’ in emsal nitelikli kararları ve mahkeme içtihatları da referans gösterilerek sağlıklı, isabetli, makul yorum ve çözümler getirilmesi şeklinde bir yöntem izlenmektedir.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Sözleşme Uygulamaları

– Yapım Sözleşmelerinin Uygulanması

Detaylar için tıklayınız

 

– Hizmet Alımı Sözleşmelerinin Uygulanması

Detaylar için tıklayınız

– Mal Alımı Sözleşmelerinin Uygulanması