FAALİYET ALANLARIMIZ

Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Sözleşme Uygulamaları

Devlet İhale Kanunu ve Uygulaması

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Mevzuatı

 

HİZMETLERİMİZ

- İdarelere yönelik sürekli/belirli süreli danışmanlık

- İhaleye katılan isteklilere yönelik sürekli/belirli süreli danışmanlık

- Yüklenicilere yönelik sürekli/belirli süreli danışmanlık

- Doküman inceleme ve teklif hazırlama sürecinde danışmanlık

İhale ve sözleşme uygulamalarından doğan uyuşmazlıklar konusunda rehberlik ve uzman mütalaası hizmeti

İhale sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarla ilgili şikayet ve itirazen şikayet sürecinde danışmanlık

- İhale ve sözleşme uygulamalarından doğan uyuşmazlıklarla ilgili danışmanlık

- Yargılama süreçlerinde uzman görüşü oluşturulması

Geçici ve kesin hakediş raporlarının sözleşme kurallarına ve ilgili mali mevzuata uygunluğunun incelenerek rapor oluşturulması

İş Deneyim Belgelerinin talep edilmesi, düzenlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde idare ve isteklilere danışmanlık hizmeti sunulması

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerde danışmanlık

- İmtiyaz ve YİD uygulamaları konusunda danışmanlık

- Kamu mali yönetimi ve kontrol uygulamaları konusunda danışmanlık

KADROMUZ

Kim Akademi kamu ihale ve kamu ihale sözleşmeleri mevzuatı ve uygulaması alanında çok sayıda basılı eserin ve makalenin müellifi olan, bu alanda yüzlerce eğitim, seminer, panel, konferans ve sempozyum gibi organizasyonlara eğitici ve konuşmacı olarak katılan Yaşar GÖK (E. Kamu İhale Kurumu Yapım İşleri İhaleleri Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanı, E. Kamu İhale Kurulu Üyesi, Sayıştay E. Uzman Denetçisi) koordinatörlüğünde uzman bir kadro ile hizmet vermektedir.