FAALİYET ALANLARIMIZ

Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Sözleşme Uygulamaları

Devlet İhale Kanunu ve Uygulaması

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Mevzuatı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Uygulamaları

 

HİZMETLERİMİZ

- İdarelere yönelik sürekli/belirli süreli hukuki danışmanlık

- İhaleye katılan isteklilere yönelik sürekli/belirli süreli hukuki danışmanlık

- Yüklenicilere yönelik sürekli/belirli süreli hukuki danışmanlık

- Doküman inceleme ve teklif hazırlama sürecinde hukuki danışmanlık  

- İhale ve sözleşme uygulamalarından doğan uyuşmazlıklar konusunda rehberlik ve hukuki mütalaa hizmeti

- İhale sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar konusunda şikayet ve itirazen şikayet başvuru dilekçelerinin hazırlanması

- İhale ve sözleşme uygulamalarından doğan uyuşmazlıklarda dava dilekçelerinin hazırlanması ve dava takibi

- Yargılama süreçlerinde uzman görüşü oluşturulması

-  Geçici ve kesin hakediş raporlarının sözleşme kurallarına ve ilgili mali mevzuata uygunluğunun incelenerek rapor oluşturulması

- İş Deneyim Belgelerinin talep edilmesi, düzenlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde idare ve isteklilere hukuki danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulması

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerde hukuki danışmanlık 

- Kamu mali yönetimi ve kontrol uygulamaları konusunda hukuki danışmanlık

- İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları konusunda hukuki danışmanlık

- İmtiyaz ve YİD uygulamaları konusunda hukuki danışmanlık

KADROMUZ

Kim Akademi kamu ihale ve kamu ihale sözleşmeleri mevzuatı ve uygulaması alanında çok sayıda basılı eserin ve makalenin müellifi olan, bu alanda yüzlerce eğitim, seminer, panel, konferans ve sempozyum gibi organizasyonlara eğitici ve konuşmacı olarak katılan Yaşar GÖK (E. Kamu İhale Kurumu Yapım İşleri İhaleleri Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanı, E. Kamu İhale Kurulu Üyesi, Sayıştay E. Uzman Denetçisi) koordinatörlüğünde uzman bir kadro ile hizmet vermektedir.